ŞILE Hava Durumu

Gayrisıhhî MüesseselerGayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

 

1- Tesisin adı veya unvanı :………………………………………………………

 

2- Tesisin sahibi :………………………………………………………

 

3- Faaliyet konusu :………………………………………………………

 

4- Tesisin adresi :………………………………………………………

Tel. no : …………………… e-posta:………………..

 

5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………………

6- Mülkiyet durumu Kira ? (Kira sözleşmesi) Malik ? (Tapu sureti)

7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..

9- T.C. kimlik numarası :…………………………….


10- Ustalık belge no :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

 

11- Sınıfı : Birinci sınıf ? İkinci sınıf? Üçüncü sınıf ?

 

12- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi? Organize sanayi bölgesi? Sanayi bölgesi?

 

Sanayi sitesi ? Yerleşim yeri? Diğer:………………

13-ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Evet ? Hayır?

 

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin* Var ? Yok ?

 

15- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor* Var ? Yok ?

 

16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu * Var ? Yok ?

 

17- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu* Var ? Yok ?

 

18- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Var ? Yok ?

 

19- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer

sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse* Var ? Yok ?

 

20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo,

banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) * Var ? Yok ?

 

 

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

 

 

Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih

 

 

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

 

 

*İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.