ŞILE Hava Durumu

Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi

Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi

Şile ilçesine özgü en kıymetli değerlerden biri olma özelliği taşıyan Şile Bezi, ‘Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi’ projesi ile dünyaya açılıyor. İlk etapta 4 atölye ve 80 tezgâh üzerinden başlayan proje kapsamında bölge sakini yaklaşık 200 kadın dokumacılık faaliyetleriyle ev ekonomilerine ek destek sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ‘2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’ kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) koordinasyonunda ve Şile Belediyemiz tarafından geliştirilen, "Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi" projesi kapsamında ilk olarak kooperatif ve üretim atölyeleri kurularak, kadınlara eğitim veriliyor ve üretim faaliyetlerine katılmaları sağlanarak ekonomik kazanç elde etmelerine imkan tanınıyor. Bu süreçte ayrıca Şile bezinin kültürel değerinin korunmasına yönelik de Şile bezi coğrafi işareti ışığında sertifikasyon çalışmaları yürütülüyor. Proje ile Şile bezinin üretim kapasitesini artırmak için gerekli fiziksel ve teknik altyapının kurulması ve yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanırken ve bir yandan istihdam alanı oluşturulurken bir yandan da ülke ihracatına büyük ve olumlu bir katkı sunuluyor.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.