ŞILE Hava Durumu

Tamir İzni İçin Gerekli Belgeler


TAMİR İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

MÜRACAAT AŞAMASINDA:

Dilekçe

- Tapu

- Çap

- Son tapu malik yazısı

- Özel İdare kaydı. (Veya iskan belgesi)

- Rölöve projesi. (Veya onaylı proje)

- Binaya ait her cepheden 2'şer adet 13x18 cm. ebadında fotoğraf

- Bina ahşap ise Koruma Kurulu onarım kararı.

- Hissedarı var ise noter tasdikli muvafakatname.

- Vekaletname. (Mal sahibi tarafından yapılmayan müracaatlarda.


PROJE ONAYI AŞAMASINDA

GEREKLİ BELGELER (2)

 

- 3 takım belediye tescili ve yapı denetim şirketi tarafından yapılmış uygulama projeleri.

- Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre gerekli belgeler

- Harç ve ücretler.

 

ONARIM İZNİ DÜZENLENMESİNE ESAS

BELGELER

(İSKANLI BİNA)

- Dilekçe

- Tapu Belgesi (varsa hissedar muvafakati)

- Son malik kaydı

- İmar durumu

- İskan belgesi ve eki onaylı proje

- Cephe fotoğrafları

- Teknik uygulama sorumlusu (iskele kurulması halinde)

- Harç makbuzu (izin düzenlenmesi halinde)

Gerek duyulursa istenilecek muhtemel evraklar:

- Malik olunması halinde "başvuru sahibi adına" düzenlenmiş vekaletname örneği.

- Eski esere komşu olması veya sahil şeridinde bulunması durumunda Koruma Bölge Kurulu Kararı.

- Apartman yönetim kurulu kararı

 

ONARIM İZNİ DÜZENLENMESİNE ESAS

BELGELER

(ÖZEL İDARE KAYITLI BİNA)

- Dilekçe

- Tapu Belgesi (varsa hissedar muvafakati)

- Son malik kaydı

- İmar durumu

- Çap (1957 yılı öncesini gösteren)

- Onaylı rölöve (Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce)

- Cephe fotoğrafları

- Teknik uygulama sorumlusu iskele kurulması halinde)

- Harç makbuzu (izin düzenlenmesi halinde)

 

 Gerek duyulursa istenilecek muhtemel evraklar:

- Malik olunmaması halinde "başvuru sahibi adına" düzenlenmiş vekaletname örneği.

- Eski esere komşu olması veya sahil şeridinde bulunması durumunda Koruma Bölge Kurulu Kararı.

  

 

ONARIM İZNİ DÜZENLENMESİNE ESAS

BELGELER

(ESKİ ESER BİNA)

Dilekçe

- Tapu Belgesi (varsa hissedar muvafakati)

- Son malik kaydı

- İmar durumu

- Koruma Bölge Kurulu Kararı

- Koruma Bölge Kurulundan onaylı rölöve projesi

- Cephe Fotoğrafları

- Teknik uygulama sorumlusu (iskele kurulması halinde) (Oda ve belediye kaydının bir örneği eklenecek)

- Harç makbuzu (izin düzenlenmesi halinde)

 Gerek duyulursa istenilecek muhtemel evraklar:

- Çap aplikasyon krokisi, özel idare kaydı ( gerekli hallerde)

- Malik olunmaması halinde "başvuru sahibi adına" düzenlenmiş vekaletname örneği.

- ‘1'Dış cephe boyası, kiremit aktarımı, dere oluk tamiri için, sadece Koruma Bölge Kurulu Müdürlük oluru.

 

ONARIM İZNİ DÜZENLENMESİNE ESAS

BELGELER

(YENİLENMİŞ ESKİ ESER BİNA)

- Dilekçe

- Tapu belgesi (varsa hissedar muvafakati)

- Son malik kaydı

- İmar durumu

- Koruma Bölge Kurulu Kararı

- İskan belgesi

- İskan eki onaylı proje

- Cephe fotoğrafları

- Teknik uygulama sorumlusu (iskele kurulması halinde)

- Harç makbuzu (izin düzenlenmesi halinde)

Gerek duyulursa istenilecek evraklar:

- Malik olunmaması halinde "başvuru sahibi" düzenlenmiş vekaletname örneği

- ‘1'Dış cephe boyası, kiremit aktarımı, dere oluk tamiri için, sadece Koruma Bölge Kurulu Müdürlük olur.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.