ŞILE Hava Durumu

Harita Şefliğince Düzenlenen Formlara İlişkin İstenen Belgeler


HARİTA ŞEFLİĞİNCE

DÜZENLENEN FORMLARA İLİŞKİN

İSTENEN BELGELER

 

1-İNŞAAT İSTİKAMET FORMU İÇİN

- Çap (Aslı)

- Röperli Kroki (Aslı)

- İmar durumu (Aslı)

- Tapu (Aslı)

 

2-YOLA TERK, İHDAS VE İRTİFAK TESİSİ İÇİN

- Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarınca hazırlanan onaylanmış 5 adet talep belirten belge

- Vekaletname

- Gerekiyorsa muvafakatname

- İnşaat İstikamet Rölevesi

 

3-PARSEL REVİZYONU İÇİN

- Çap (Aslı)

- Röperli Kroki (Aslı)

 

4-PLAN KOTE VE AĞAÇ REVİZYONU KONTROLÜ

- Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosunca (60*90 cm. boyutunda paftaya sığabilecekse) yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan 1/200 ölçekli 1 şeffaf, 3 adet ozalit kopya pafta ve röper, ölçüm ve hesap özetini kapsayan bir dosya ile başvurulması. Plan kotenin yukarıdaki ebatlara sığmaması halinde 1/500 ölçekli pafta veya paftalar halinde hazırlanması gerekmektedir.

- Plan kote ve ağaç revizyonu paftasında, ağaçların çap veya çevreleri ile cinsleri belirtilmelidir.

- Tapu, çap ve röperli kroki eklenmelidir.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.