ŞILE Hava Durumu

Elektrik ve Su Bağlantısı


Elektrik / Su bağlanmasında gerekli belgeler

-Dilekçe

-Tapu Fotokopisi

-Ruhsat Fotokopisi

-Ruhsatsız yapılarda muhtarlıktan binanın bitiş yılını belirtir yazı

-Binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafı

 

Dilekçe Örneği;

 

T.C.

 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

……. / …… / 2009

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

 

 

İstanbul İli, Şile İlçesi, …………………………. Mahallesinde / Köyünde bulunan, tapuda ……………………………. pafta, ………….. ada, …………….. parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan evime elektrik / su bağlatacağımdan gerekli izin yazısının düzenlenerek tarafıma verilmesi hususunda gereğini arz ederim.


 

  Ad - Soyad: 
  Adres:
  Tel:
  Ek:


 Ek :

Tapu Fotokopisi

Ruhsat Fotokopisi

( ruhsatsız yapılarda )Muhtarlıktan Binanın yapım ve bitim yılını belirtir yazı

Binanın dört cepheden çekilmiş fotoğraf

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.