ŞILE Hava Durumu

Mimari Proje Onay İşlemleri


Mimari Proje Onay İşlemleri;

 • Tapu
 • Çap
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rölevesi
 • Röperli kroki
 • Kot kesit
 • Sivil Savunma tasdiki (sığınak gerekiyorsa)
 • İ.S.K.İ. tasdiki
 • Anakent tescili
 • Meslek odası vizesi
 • Trafo belgesi
 • Isı yalıtım projesi ve tesisat projesi
 • İtfaiye tasdiki (yangın merdiveni gerekiyorsa)
 • Eski eserlerle ilgili binalarda röleve ve restorasyon projesi
 • Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu
 • Islah bölgelerinde mevcut binalar için harita tesbitli kontrol gabari belgeleri
 • Zemin + 9 normal kat ve daha fazla katı olan binalar için Füze Üs Komutanlığından görüş alındığına dair belge
 • Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Büyükşehir,Bakanlık,UKOME,Karayolları,Aktaş vb.)
 • 23. Madde varsa Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ve makbuzu
 • Avan proje uygulamalı bölgelerde tasdikli avan proje

Belgeleri gerekmektedir.

 • Proje hazırlanırken izlenecek işlemler
  • Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık
  • 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesitleri (vaziyet planında arsa ve bina ölçüleri, bahçe mesafeleri, ağaç yerleşimi, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları, drenaj sistemi)
  • T.A.K.S. hesabı
  • K.A.K.S. hesabı
  • Otopark hesabı Şemalarla ölçülü olarak gösterilecek
  • Sığınak hesabı
  • Kat planları+en ve boy kesitler+tüm cephe görünüşleri+çatı planı
  • İ.S.K.İ. kanal projesi

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.