ŞILE Hava Durumu

Çalışma İzni Ve Gıda Sicili


İstenilen Belgeler:

1-Dilekçe,

2-Bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter onaylı nüshası,

4-İmza sirküleri,

5-Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

6-Kapasite raporu

* İllerdeki Ticaret, Sanayi, Ticaret veya Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından alınmış, geçerlilik süresi geçmemiş, işgücü veya motor gücü BG olarak belirtilmiş ve onaylı olacaktır.

7-Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair Meslek odasından alacağı belge.

* Meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.

* İşyeri ile yapacakları sorumlu yönetici sözleşmesinde, “Türk Gıda Kodeksine uygun üretimden sorumlu müdür” İbaresi yer alacaktır. Ayrıca sözleşme süreleri, çalışma gün ve saatleri belirtilecektir.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.