ŞILE Hava Durumu
Kıymetli hemşehrilerim;

Sizlerin teveccühü ve tercihi ile Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimden bu yana, meclis üyelerimiz ve ekibimizle birlikte Şile’yi ve bölgemizi geleceğe en doğru şekilde taşıyabilmek için gerekli yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle ve ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biz Şile’yi çok seviyoruz.
İlhan OCAKLI

Şile Belediyesi 2021 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleşti

Şile Belediyesi 2021 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleşti

Friday, May 21, 2021

Şile Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. oturumu  21.05.2021 Cuma günü saat 14:30’da Şile Nikah Sarayı’nda salgın önlemlerine uygun bir şekilde  gerçekleşti. 

Şile Belediyesi’ne ait Şile Nikah Sarayı’nda salgın önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen Şile Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısının 2. oturumu 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman başkanlığında gerçekleşti. 

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen toplantının devamı niteliğindeki ve pandemi koşullarına uygun oturma düzeni ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen 2’nci oturumda, Meclis gündem maddeleri olan 1. 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2. Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3. Belediyemize ait Balibey  Mahallesi 42 Ada, 120 Parselin İçişleri Bakanlığı’na tahsisi gündem maddeleri tamamı görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.  

Verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Şile Belediyesi 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman’nın, Meclis Üyelerine teşekkür etmesiyle Mayıs ayı Meclis Toplantısının 2. oturumu kapatıldı.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.