444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
İhale
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kiralama İhalesi

İhale Tarihi: 16.10.2014

İHALE İLANI
 
 
 
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
 
 
 
 İstanbul İli, Şile İlçesi Teke Mahallesi ,Teke Caddesi No:14/F adresinde bulunan dükkan olarak kullanılan  yerin kiraya verilmesi ile ilgili 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile 1 (bir) yıl süre ile aylık 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) muhammen bedel ile 18/09/ 2014 Tarih ve 236 sayılı encümen kararı ile 16.10.2014 Perşembe günü saat 13:45 de ihalesi yapılacaktır.
 
Bu iş için geçici teminat 54,00 TL dir.
 
 
 
 
 
·   İhalenin Yapılacağı Yer      : Şile Belediye Başkanlığı - Belediye Meclis Salonu
 
·   İhale Usulü                         : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
 
·   İdarenin Adresi                   : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
 
·   İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
 
·   Şartname Bedeli                 : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)
 
·         İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
 
 
 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
 
1.      GERÇEK KİŞİLER
 
 
 
a ) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
 
b ) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
 
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat
 
d ) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 
e ) Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
 
f ) Şartname alındı makbuzu
 
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
 
 
 
2.      TÜZEL KİŞİLER
 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat
 
d ) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 
e ) Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
 
f ) Şartname alındı makbuzu.
 
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.