444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
İhale
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kiralama İşi İhalesi

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, Kordonboyu Caddesi, ekli krokide koordinatları belirtilen 165 m2 lik kumluk alana şişme çocuk oyun parkı ve trambolin kurulması suretiyle kiraya verilmesi işinin
İhale Tarihi: 07.07.2014

İHALE İLANI
 
 
 
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 
 
 
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, Kordonboyu Caddesi, ekli krokide koordinatları belirtilen 165 m2 lik kumluk alana şişme çocuk oyun parkı ve trambolin kurulması suretiyle kiraya verilmesi işinin ihalesi yıllık  5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) muhammen bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 19.06.2014 Tarih ve 112 sayılı encümen kararı ile 07/07/2014 tarihi Pazartesi günü saat16:30’da  ihalesi yapılacaktır.
 
Bu iş için geçici teminat 150,00 TL dir.
 
 
 
 
 
·   İhalenin Yapılacağı Yer      : Şile Belediye Başkanlığı - Belediye Meclis Salonu
 
·   İhale Usulü                         : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
 
·   İdarenin Adresi                   : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
 
·   İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
 
·   Şartname Bedeli                 : 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası)
 
·         İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
 
 
 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
 
1.      GERÇEK KİŞİLER
 
 
 
a ) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
 
b ) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
 
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat
 
d ) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 
e ) Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
 
f ) Şartname alındı makbuzu
 
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
 
 
 
2.      TÜZEL KİŞİLER
 
a ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter            tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
 
b ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl          içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat
 
d ) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 
e ) Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
 
f ) Şartname alındı makbuzu.
 
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.