444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Hizmet Standartları Tablosu
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım İzin Belgesi Röperli Kroki (Üzerinde Binanın İşli Olduğu
İSKİ'den "iskan almasında sakınca yoktur"yazısı
SGK ilişik kesme yazısı
Binaya ait binanın 4 cephesinden 2şer adet 13*18 ebadında fotoğraf
Özel haritacıdan vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı
Güncel tapu kaydı
EKB (Enerji Kimlik Belgesi)
Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi
3 HAFTA
2 Basit Tadilat ve Tamirat İzni Tapu Fotokopisi
Ruhsat ( 2004 yılından önce yapılmış olan yapılar için muhtarlıktan yapı bitim tarihini belirtir yazı)
Bina fotoğrafları
1 HAFTA
3 Temel Üstü Vizesi Subasman rölevesi
İSKİ'den "temel üstü almasında sakınca yoktur yazısı"
Yapı ruhsatı aslı
1 HAFTA
4 Avan Proje 1 adet mimarı avan proje
1 adet CD( AutoCad 2004 formatında mimari proje
Tapu Fotokopisi
Kot-Kesit Belgesi (Orjinali) (Özel haritacıdan temin edilecek)
İmar Durumu
ÇAP ( en çok 1 yıllık) ( Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek)
Röperli Kroki  ( en çok 1 yıllık) ( Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek)
2 HAFTA
5 İmar Durumu Tapu Belgesi
ÇAP ( en çok 1 yıllık) ( Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek)
Röperli Kroki  ( en çok 1 yıllık) ( Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek)
1 HAFTA
6 Elektrik / Su Bağlama İzni Tapu Fotokopisi
(ruhsatsız yapılarda) Muhtardan alınacak yapının bitim yılını belirtir yazı.
Binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafı muhtarlık mühürü onaylı.
T.C.Kimlik No
1 HAFTA
7 Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 2 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi
10- İtfaiye Raporu,
1 AY
8 Evlendirme İşlemleri 1.Evlenme Ehliyet Belgesi. (Nüfus Müdürlüklerinden alınır.)
2.Nüfus cüzdanları ve fotokopileri (nüfusa işlenmiş en son medeni hallerini gösterir durumda)
3.Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
4.Evlilik için alınacak fotoğraflı sağlık raporu. (bay,bayan): Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocaklarından kişinin aile hekiminin onaylamış olduğu rapor dışındakiler işleme alınmaz.
5.Çiftlerin 8’er adet vesikalık fotoğrafı. (Eski olmayan fotokopi ile çoğaltılmamış.)
6.Şile ilçe sınırları dışında ikamet edip nikâh akdini Şile Belediyesi evlendirme dairesinde yaptırmak isteyenler bulundukları yerdeki evlendirme memurluklarından Evlenme İzin Belgesi alarak evlenebilirler.
7.Yaşı küçük olanlar için anne baba onayı.(noterden) veya anne babanın çiftlerle beraber müracaata gelmeleri gerekir. (18’den gün alanlar için) (17’den gün alanlar için mahkemeden alınacak evlenme izin kararı)


8.Bayanlarda boşamanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günü dolmayanların mahkemeden alacakları iddet müddeti kararı.
9.65 yaş üstü evlenecek çiftlerin evlenmelerine mani ruhsal durumlarının olmadığını belirten heyet raporunu tam teşekküllü hastanelerden almaları zorunludur.
10.Yabancı uyruklu olanlar için, Konsolosluk/Büyükelçilik tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve Dışişleri Bakanlığı yada İl Valiliği tarafından “Belgedeki imza ve mühür ………. Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.
11. Müracaat ve evlenme akdinin gerçekleşeceği sürede vizesi veya oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının müracaatları kabul edilmez.
12. Taraflardan birinin Türk Vatandaşı, diğerinin yabancı olması halinde “Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır.(Nüfus Müdürlüklerinden alınır)
1 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge  istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin  belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri:
İsim : Ufuk BAYRAM
Unvan : Şef
Adres : Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel : 0 216 7121275
Faks : 0 216 7120975
E-Posta : yaziisleri@sile.bel.tr

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.